Voor het huren van en het verblijf in één van onze accommodaties gelden de volgende algemene- , huur- en betalingsvoorwaarden én huisregels.

Als u vragen heeft over de voorwaarden van Moulin de la Fayolle, vul dan het contactformulier in.
E-mailen (moulindelafayolle@gmail.com) of bellen/whats appen (+33473864562 of +33630473627) kan uiteraard ook.

Onderstaande algemene huisregels zijn tevens onderdeel van de voorwaarden:

 • Huisdieren (hoe klein en lief ook) zijn niet toegestaan.
 • Ons huis, de aangrenzende terrassen en de omloop zijn rookvrije ruimtes. U bent welkom elders buiten te roken.
 • Ontbijten is mogelijk tussen 08:00 en 9:30 uur (tenzij anders overeengekomen).

Voorwaarden

 1. Reservering en betaling
  Reserveren kan via het contactformulier of per telefoon. Na onze bevestiging van uw reservering dient binnen 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen, een aanbetaling te worden gedaan van 50% van het totaalbedrag. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Hiervan ontvangt u een bevestigingfactuur per e-mail. Het restbedrag dient bij aankomst te worden voldaan.
 2. Verhuurder
  Met verhuurder wordt bedoeld: Bob en Jos Mud, Moulin de la Fayolle, 63440, Blot-l’Église, Frankrijk (FRANCE).
 3. Huurperiode
  De kamers Janny, Annie of Chambre d’Amis kunnen voor één of meerdere nachten worden gehuurd; boekingen voor de Gîte zijn mogelijk voor een periode van minstens 2 dagen en de Caravan wordt verhuurd vanaf 7 dagen. De huurperiode begint in principe op de eerste huurdag om 15:00 uur en eindigt op de laatste huurdag om 11:00 uur. Hiervan kan worden afgeweken, indien daartoe schriftelijk andere dagen en/of tijden voor begin en/of einde van de huurperiode door huurder en verhuurder zijn overeengekomen.
 4. Hoog- en laagseizoenprijzen
  Er wordt op dit moment geen onderscheid gemaakt in hoog- en laagseizoenprijzen (de kortingen zijn reeds verwerkt in de prijzen). De genoemde prijzen gelden voor 2020.
 5. Overmacht
  Indien door overmacht de gehuurde accommodatie vóór het begin van of tijdens de huurperiode onbewoonbaar dan wel moeilijk bewoonbaar is geraakt, restitueert verhuurder een evenredig deel van de betaalde huursom. Tevens zal verhuurder desgewenst bemiddelen bij het vinden van een verblijfsalternatief. Verhuurder is echter niet aansprakelijk voor verdere schade, van welke aard dan ook, die door overmacht is ontstaan. Hieronder worden omstandigheden begrepen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het verblijf in de vakantiewoning, zoals brand, overstroming, abnormale regenval, storm, stankoverlast, waterleiding- en elektriciteitsstoring en overige invloeden van buitenaf.
 6. Inbegrepen kosten
  De kosten voor gebruik van water, gas en elektriciteit zijn bij de huurprijs inbegrepen, evenals de toeristenbelasting en de schoonmaakkosten. Huurders dienen het appartement en de kamers uiteraard – ter beoordeling van de verhuurder – netjes achter te laten.
 7. Betaling huursom
  Betaling van de huursom vindt plaats in twee termijnen, met uitzondering van de situatie zoals vermeld onder punt 7.3 van deze voorwaarden. Nadat de eerste termijn is voldaan ontvangt de huurder een bevestiging van de ontvangst van deze betaling.

  1. De eerste termijn bedraagt 50% van het totaalbedrag, zoals overeengekomen tijdens de reservering. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening van de huurovereenkomst te worden overgemaakt (door Nederlandse gasten) op IBAN-nummer: NL20INGB0003923504 ten name van B.A.R. Mud.
   Niet-Nederlandse huurders gebruiken IBAN-nummer FR7616806022006606513866361 ten name van M. ou Mme MUD Bob Albertus, Moulin de la Fayolle, Blot-l’Eglise, Frankrijk. BIC code: AGRIFRPP868.
  2. De tweede termijn (de resterende 50% van de huursom) dient voor aankomst of bij aankomst van de huurperiode betaald te zijn op de onder punt 7.1. genoemde betalingswijze of contant.
  3. Bij een overeenkomst, welke minder dan 4 weken vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode is aangegaan, dient het totaalbedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de huurovereenkomst te worden voldaan op de onder punt 7.1 genoemde betalingswijze.
  4. De borg à €50,00 dient ter vergoeding van eventuele door huurder veroorzaakte schade. Deze wordt verwerkt in de verhuurprijs (gîte/caravan) en mits onnodig gebleken, aan het eind van de huurperiode contant of per overboeking  terugbetaald.
 8. Reis-en annuleringsverzekering
  Het is van belang dat de huurder zelf een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit. Compensatie van gemaakte kosten kunnen dan bij de verzekering ingediend worden.
  Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail doorgegeven te worden. Bij annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:
  – Bij annulering tot 2 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom.
  Mochten wij voor (een gedeelte van) de huurperiode een vervangende huurder vinden, dan wordt het totaalbedrag evenredig gerestitueerd.
 9. Schade
  Schade in, rond en/of met betrekking tot de gehuurde accommodatie dient de huurder aan de verhuurder door te geven. In geval van ernstige nalatigheid/onzorgvuldigheid van de huurder zal de schade op hem/haar verhaald worden.
 10. Aansprakelijkheid
  1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor:
   – schade aan of diefstal van bezittingen van de huurder
   – ongeval of letsel van de huurder gedurende het verblijf tenzij er sprake is van nalatigheid of een tekortkoming van de verhuurder.
  2. Huurders zijn aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, het terrein en schade aan bezittingen van overige huurders. Dit geldt ook voor zijn medehuurders en door de huurder toegelaten bezoekers.
  3. Op deze voorwaarden en voorkomende geschillen is het Franse recht van toepassing.